Elektromagneten en elektro permanente magneten

ELEKTROMAGNETEN EN ELEKTRO PERMANENTE MAGNETEN

Wat is het verschil tussen elektromagneten en elektro permanente magneten? Wanneer toepassen?
In dit artikel proberen we klaarheid te scheppen.

Elektromagneten

Een elektromagneet is opgebouwd uit een kern waarrond een elektrische spoel gewikkeld is. Wanneer we een elektrische stroom door de spoel sturen, dan wordt een magnetisch veld opgewekt. Een elektromagneet heeft dus met andere woorden continu stroom nodig om het magnetisch veld te creëren.

Het gevolg is dat, als de elektrische stroom wegvalt, dan valt ook het magnetisch veld weg.
Dit kunnen we opvangen door middel van een batterijgroep. Die batterijgroep, ook wel back-up batterij genoemd, plaatsen we meestal bovenop de bovenloopkraan.

Er vloeit dus elektrische stroom door de elektrische spoel gedurende de volledige werkperiode van de elektromagneet. Dit resulteert in opwarming van de magneet, wat op zijn beurt leidt tot vermindering van kracht.

Daarnaast verspreiden de magnetische veldlijnen zich ongecontroleerd en overal in het materiaal met restmagnetisme tot gevolg.
Een typische toepassing van elektromagneten zijn schrootmagneten.

elektromagneet

Elektro permanente magneten

Een elektro permanente magneet gebruikt de elektrische stroom enkel om de magneet moleculair te inverteren.
Tijdens de DEMAG-fase bevindt het magnetisch veld zich inwendig in de magneet. Tijdens de MAG-fase vloeit het magnetisch veld gecontroleerd, over het materiaal, van Noordpool naar Zuidpool, en omgekeerd.

De elektrische stroom wordt enkel gebruikt om de magneet te sturen. De effectieve kracht wordt gegenereerd door permanente magneten. Dit resulteert in een energiebesparing tot 95%.
Bij stroomuitval blijft het stuk kleven aan de magneet, ongelimiteerd in de tijd. Back-up batterijen zijn NIET nodig.

Aangezien de elektrische stroom slechts een paar seconden door de elektrische spoel vloeit, warmt de magneet niet op. Het resultaat is een constante en voorspelbare kracht.

Elektro permanente magneten zijn daarnaast ook nog eens onderhoudsvrij, ook bij intensief gebruik.

Elektro permanente hefmagneten worden gebruikt voor het manipuleren van enkelvoudige producten zoals bijvoorbeeld staalplaten, staalblokken, profielen, coils, …

elektro permanente magneet

De aard van de toepassing is doorslaggevend bij de keuze van elektromagneten en elektro permanente magneten

  • We gebruiken ELEKTROMAGNETEN voor het heffen van meervoudige ladingen zoals: schroot, bundels betonstaal, stapels staalplaten, enz…
  • We gebruiken ELEKTRO PERMANENTE HEFMAGNETEN voor het heffen van enkelvoudige delen zoals: staalplaten, staalblokken, staalprofielen, enz…

Wil u meer weten over de verschillen tussen elektro- en elektro permanente hefmagneten, raadpleeg dan zeker deze presentatie.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *