Elektro permanente hefmagneten

MODELLEN

HM1 - VASTE ELEKTRO PERMANENTE MAGNEETTRAVERSE

Complete reeks elektro permanente magneettraverses voor het heffen van staalplaten in lengtes van 6-9-12-16 meter, met min. dikte 5 mm.

HM2 - TELESCOPISCHE ELEKTRO PERMANENTE MAGNEETTRAVERSE

Efficiënt heffen van staalplaten vanaf 5 mm dikte in beperkte ruimtes. Selectie van de magnetische modules in functie van van de lengte van de staalplaat.

HM3 - HEFFEN VAN DUNNE STAALPLATEN

Elektro permanente magneettraverse speciaal ontwikkeld voor het heffen van dunne staalplaten vanaf 3 mm dikte. Ideaal voor het laden van lasersnijmachines.

HM4 - VERTICAAL HEFFEN VAN STAALPLATEN

De ideale oplossing voor ruimtebesparende verticale opslag van staalplaten met de mogelijkheid om snijmachines horizontaal te laden.

HM5 - LADEN EN ONTLADEN VAN SNIJMACHINES

Elektro permanente magneettraverse voor het afruimen van gesneden stukken van de volledige snijtafel in één beweging

HM6 - HEFFEN VAN STAPELS PLATEN

Voor het optillen van stapels staalplaten met eenvoudige functie om plaat per plaat los te laten.

HS - HEFFEN VAN PROFIELEN

Elektro permanente magneetraverses voor het heffen van HEA-HEB-IPE-IPN profielen in lengtes tot 24m

HT - HEFFEN VAN RONDE BUIZEN (ENKEL,RIJ)

De speciaal ontworpen V-vormige poolschoenen, gecombineerd met een extra sterk magnetisch veld, verzekeren het veilig heffen van ronde buizen.

HC - HEFFEN VAN COILS

Voor het heffen van coils met horizontaal- of verticaal asgat. Heffen zonder risico op beschadiging. Tot 30% minder ruimte nodig.

HB - HEFFEN VAN SLABS EN BILLETS

Zeer krachtige elektro permanente magneetmodules voor het heffen van staalblokken en -balken met grote luchtspleet.

9 VEILIGHEIDSFUNCTIES

ELEKTRO PERMANENTE
MAGNEETTECHNOLOGIE
We gebruiken de elektrische stroom enkel om de magneet te inverteren. Daarnaast genereren permanente magneten de effectieve kracht.
Het gevolg is dat bij  stroomuitval de magneetkracht permanent aanwezig blijft = 100% veilig

PICK-UP CYCLUS
Het heffen gebeurt in 2 fases. Het werkstuk wordt eerst 10 cm opgetild op een lagere, vooraf ingestelde kracht, onmiddellijk gevolgd door FULLMAG (100% van de totale kracht)

SPC-SYSTEEM (SYSTEEM
PERFORMANTIE CHECK)
Het elektronische systeem monitort continu de goede werking van de traverse. Elke abnormale situatie wordt onmiddellijk gerapporteerd, en via een foutcode aangeven op het hulpscherm. Op die manier kunnen fouten onmiddellijk geanalyseerd-
en opgelost worden.

SPC-system.jpg

VEILIGHEIDSFACTOR 3 :1
Om veilig te heffen moeten we rekening houden met een mogelijke luchtspleet tussen het contactoppervlak van de magneet en het te heffen staal. Daarom zijn alle onze magneten uitgevoerd met een minimale veiligheidsfactor van 3:1 gemeten bij een luchtspleet van 0,4 mm.

TWEE-KNOPPEN BEDIENING
Om de demagnetisatiecyclus
te starten dienen achtereenvolgens 2 knoppen (SAFE + DEMAG) te worden ingedrukt op de
afstandsbediening.

LAMPENBLOK
De status van de magneet wordt visueel aangeduid via een goed zichtbare LED-lampenblok. Dat betekent dat ENKEL wanneer de groene lamp continu oplicht de last verplaatst mag worden!

LANDINGSDETECTIE
Er is een inductieve naderingsschakelaar met bijhorende nok bevestigd op de harpsluiting van de hijsketting, waardoor het accidenteel demagnetiseren in de lucht niet mogelijk is.

RADIOGRAFISCHE
AFSTANDSBEDIENING
De bediening van de magneet gebeurt op een veilige afstand door middel van een radiografische afstandsbedeining. Daardoor moet de operator niet in de buurt van de last komen.

INSTRUCTIEPANEEL
Het instructiepaneel bevat duidelijke aanwijzingen met enerzijds de maximale afmetingen en gewicht, en anderzijds de maximale oversteek in functie van de doorbuiging van het materiaal.

LAAT U ADVISEREN DOOR ONZE SPECIALISTEN