MAGNETISCHE SNEL-WISSELSYSTEMEN

8 VEILIGHEIDSFUNCTIES

1

GESLOTEN MATRIJS DETECTIE

De MAG-cyclus kan enkel uitgevoerd worden wanneer er drukopbouw van de perskracht wordt gedetecteerd. Op die manier wordt gegarandeerd dat beide matrijshelften 100% aanliggen tegen de respectievelijke magneetplaten als de MAG cyclus wordt uitgevoerd.

2

MAGNETISCHE FLUX DETECTIE

Vrijgave voor productie wordt enkel bekomen als de gemeten magnetische flux, na magnetiseren, de standaard minimum vastgestelde veiligheidswaarde bereikt. Wanneer dit niet het geval is, dan wordt een fout aangegeven. Als tijdens het spuitgietproces de magnetische flux-waarde minimaal afneemt, dan stopt de machine onmiddellijk.

3

TEMPERATUUR DETECTIE

Om te voorkomen dat de magneetplaten te warm worden, waardoor de totale magneetkracht afneemt, zijn de magneetplaten uitgerust met een temperatuursensor. Wanneer de temperatuur hoger wordt dan de vooraf ingestelde waarde, dan stopt het automatisch productieproces. magneetplaten als de MAG cyclus wordt uitgevoerd.

4

STROOMDETECTIE SYSTEEM

Tijdens de MAG- en DEMAG-cyclus wordt de stroomimpuls gemonitord door de stroomdetectiesensor. Enkel wanneer de vastgestelde waarde is bereikt wordt een succesvolle vrijgave gerapporteerd.

5

MATRIJS VERPLAATSINGSDETECTIE

Tijdens productie wordt de positie van de matrijs gemonitord. Wanneer door omstandigheden een kleine verschuiving van de matrijs optreedt, dan stopt de machine onmiddellijk.

6

AFSTANDSDETECTIE

De naderingsschakelaar zorgt ervoor dat de DEMAG-cyclus enkel kan uitgevoerd worden als de afstand tussen de matrijs en magneetplaat kleiner is dan 0,2 mm. Daarnaast stopt het automatisch productieproces onmiddellijk wanneer een afstand >0,2 mm gedetecteerd wordt tussen matrijs en magneetplaat.

7

INTERFACE CONTROLESYSTEEM

Enkel wanneer alle detectiesensoren in normale werking zijn, de vaste- en beweegbare zijde succesvol gemagnetiseerd is, en de veiligheidssleutel in de spuitgietpositie is gebracht, kan het automatisch
productieproces worden gestart. Elke andere voorwaarde resulteert in ALARM, waarbij de automatische werking van de machine wordt gestopt.

8

VEILIGHEIDSSLEUTEL

Met de veiligheidssleutel wordt gekozen voor setup- of productiemodus. Tijdens het automatisch productieproces is demagnetiseren niet mogelijk.