Verschil elektro magneten en elektro permanente magneten

Ondanks het feit dat elektro permanente magneettechnologie reeds meer dan 35 jaar bestaat, is ze nog steeds voor veel gebruikers onbekend. In dit artikel proberen we klaarheid te scheppen.

ELEKTRO MAGNETEN

Hebben continu stroom nodig om een magnetisch veld te creëren.
Als de elektrische stroom wegvalt, dan valt ook het magnetisch veld weg.
Dit kunnen we opvangen door middel van een batterijgroep, die meestal bovenop de bovenloopkraan wordt geplaatst.
Het magnetisch veld vloeit ongecontroleerd, en verspreidt zich overal in het materiaal.
Een typische toepassing van elektro magneten zijn schrootmagneten.

ELEKTRO PERMANENTE MAGNETEN

Gebruiken de elektrische stroom enkel om het magnetisch veld om te keren.
De effectieve kracht wordt gegenereerd door permanente magneten.
Bij stroomuitval blijft het stuk kleven aan de magneet, ongelimiteerd in de tijd , back-up batterijen zijn NIET nodig.
Bij elektro permanente magneten vloeit het magnetisch veld gecontroleerd van Noordpool naar Zuidpool, en omgekeerd.
Elektro permanente hefmagneten worden gebruikt voor het manipuleren van enkelvoudige producten zoals bijvoorbeeld staalplaten.

Met betrekking tot hun toepassingsgebied kunnen we het volgende stellen:

  • ELEKTRO MAGNETEN worden meestal gebruikt voor het heffen van meervoudige ladingen zoals: schroot, bundels betonstaal, stapels staalplaten, enz…
  • ELEKTRO PERMANENTE HEFMAGNETEN worden gebruikt voor het heffen van enkelvoudige delen zoals: staalplaten, staalblokken, staalprofielen, enz…

Wil u meer weten over de verschilpunten tussen elektro- en elektro permanente hefmagneten, raadpleeg dan zeker deze presentatie.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *